ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

относно използването на интернет страницата СИЛВЪР СЕЛЕКТЕД в сила от 18.05.2018г. (последно изменена на 18.05.2018г.)


ВЪВЕДЕНИЕ

Извършвайки дейността си, СИЛВЪР СЕЛЕКТЕД ООД обработва информация, между която и такава, представляваща лични данни. Интернет страницата СИЛВЪР СЕЛЕКТЕД се притежава от СИЛВЪР СЕЛЕКТЕД ООД  и се управлява от нас в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба.

Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни, както и за Вашите права. Защитата на личните данни е от изключителна важност за нас. СИЛВЪР СЕЛЕКТЕД не продава и не предоставя Вашите данни на други дружества или лица. Ние се стремим да бъдем максимално ясни, конкретни и прозрачни в информацията относно обработването на личните Ви данни, която Ви предоставяме.


КАКВО СА ЛИЧНИ ДАННИ

Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (като електронен адрес, имена, телефон и други). Лични данни, разкриващи раса или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации и обработка на генетични данни, биометрични данни с цел еднозначно идентифициране на физическо лице, здравето или данните относно сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице, са специална категория лични данни. СИЛВЪР СЕЛЕКТЕД не обработва такава информация за Вас.


СЪБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

СИЛВЪР СЕЛЕКТЕД събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни, които са ни нужни за изпълнение на предоставените от нас услуги и стоки. Данните Ви служат за управление на Вашия профил в интернет страницата ни и управление на Вашите покупки. По-долу са изброени примери за видовете лична информация, които СИЛВЪР СЕЛЕКТЕД може да събира, както и за начините, по които можем да я използваме


КАКВА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ

·       При създаване на профил, регистриране на интернет страницата ни, закупуване на продукт, сключване на договор - имената Ви; електронния Ви адрес; адрес за доставка на поръчаните от Вас стоки;

·       За управление на достъп и идентифициране на профила Ви – електронен адрес и парола;

·       Детайли за плащане и защита на данните Ви, свързани с плащането – електронен адрес, телефонен номер на клиент, адрес за доставка, сума на покупката и честота на извършваните покупки;

·       За издаване на фактура и обработването й – имената Ви, адрес за фактура, адрес на доставка, електронен адрес, използвано средство за плащане, сума на плащането и вид продукт/и, дата на покупката;

·       При рекламации и жалби - имената Ви, електронния Ви адрес, продуктите, които са купени, пощенски адрес, информация относно рекламацията/жалбата и засегнатия продукт/и;

Когато споделяте информация за продукти с Вашето семейството и приятелите Ви, изпращате продукти за подарък или каните някого да се присъедини към Вас в наши форуми, СИЛВЪР СЕЛЕКТЕД може да събира информацията, която предоставяте за тези хора като имената, пощенските им адреси, email адресите и телефонните им номера;


ЗА КАКВИ ЦЕЛИ И НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ

Основните дейности, цели и основания, които са свързани с обработване на личните данни за СИЛВЪР СЕЛЕКТЕД са:

·       Дейности по управление на електронния ни магазин:

-Данни за целите на изпълнение на направена поръчка/и от електронния магазин на СИЛВЪР СЕЛЕКТЕД на основание сключването на договор;

-Осчетоводяване и фактуриране на покупките от електронния магазин на основание законовото ни задължение за това;

·       Дейности по управление на Вашия профил на интернет страницата ни:

-Данни, свързани с управление на достъпа Ви (идентификация), на основание Вашето дадено съгласие;

·       Маркетинг дейността ни на основание дадено съгласие.

-Възможно е и да използваме личната Ви информация за вътрешни цели като проверки, анализ на данни и проучвания за усъвършенстването на продуктите, услугите и комуникацията с клиентите на СИЛВЪР СЕЛЕКТЕД.

·       В допълнение Вашите данни се обработват от СИЛВЪР СЕЛЕКТЕД и за целите на:

-Установяване на рекламации, свързани с продукти на СИЛВЪР СЕЛЕКТЕД, на основание легитимния интерес;

-Въпроси, отправени към нас, свързани с продукти, на основание съгласието Ви.


СОЦИАЛНИ МРЕЖИ

Достъпът Ви до социалните мрежи като Facebook, Google +, YouTube, Twitter и други такива предвижда отделна регистрация и приемане на Общите условия на тези сайтове. СИЛВЪР СЕЛЕКТЕД не отговаря за защитата на личните Ви данни при приемането на тези Общи условия. Моля да се запознаете подробно с Общите условия на тези сайтове.


ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

СИЛВЪР СЕЛЕКТЕД няма Длъжностно лице за защита на данните (ДЛЗД). Ако имате някакви въпроси или притеснения относно поверителността или ако искате да направите запитване относно личните данни, които сте ни предоставили, моля, свържете се със СИЛВЪР СЕЛЕКТЕД по всяко време. За подробности за това, как да се свържете с нас, моля, вижте "КОНТАКТИ". Когато публикувате във форуми, чат стаи или услуги на социални мрежи, личната информация, която споделяте, е видима за други потребители и може да бъде четена, събирана или използвана от тях. Вие носите отговорност за личната информация, която изберете да предоставите в тези случаи. Всички служители на СИЛВЪР СЕЛЕКТЕД са задължени да опазват поверителността на информацията Ви, както и да спазват приложимите организационни и технически мерки за защитата й. Достъпът до данните Ви е ограничен на принципа на необходимост за извършване на задълженията им.


СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Ще задържим личната Ви информация за период, необходим да бъдат изпълнени целите, изложени в настоящата Политика за защита на личните данни, освен ако по закон не се изисква да я задържим за по-дълъг период. Според вида данни и целите, за които са събрани, е определен срок за съхранение, с изтичането на който информацията се изтрива окончателно.


ВАШИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ДАННИТЕ ВИ

Ако сте предоставили Ваши лични данни на СИЛВЪР СЕЛЕКТЕД, Вие разполагате със следните възможности по всяко време:

·       да проверите точността, пълнотата и актуалността на информацията Ви за контакт, като влезете във Вашия профил в интернет страницата на СИЛВЪР СЕЛЕКТЕД;

·       право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни;

·       право на преносимост на данните в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;

·       правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това;

·       право да откажете обработване на личните Ви данни за целите на получаване на електронен бюлетин и други маркетингови комуникации и др.;

·       право на жалба до Комисия за защита на личните данни, ако считате, че Вашите права за защита на данните са нарушени.


ДЕЦА

Не събираме лична информация от деца на възраст под 16 години. Ако научим, че сме събрали лична информация на дете на възраст под 16 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро. Ако родители и/или законни настойници на деца открият, че деца под тяхното настойничество са дали данните си на СИЛВЪР СЕЛЕКТЕД, свържете се с нас на посочените адреси за контакт в настоящата политика. Ние ще изтрием информацията в най-кратък срок.


ВАЛИДНОСТ И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА

Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни.


ДАННИ ЗА КОНТАКТ

АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС ПО ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ИЛИ ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В СИЛВЪР СЕЛЕКТЕД, МОЛЯ, СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ПО СЛЕДНИТЕ НАЧИНИ:

На имейл адрес: selected.bg@abv.bg

или

телефонен номер: +359 878 555 733